Xinjingxin Mould & Prototype Technology Co., Ltd
 

 

    

 
  ◎ 機器紹介 |機器紹介   場所-ホーム-機器紹介-機器紹介
   

電話番号:86-755-28452912  住所:中国広東省深セン市龍岗区大草鋪2路68号 E-mail:LYF@xjingxin.com   ttlyf@163.net

skype:jxsbmx@im-tom.com    jxsbmx2@im-tom.com       MSN:jxsbmx@hotmail.com    jxsbmx2@hotmail.com        ICPの:10218508